کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 عنوان                                                                                                                           صفحه
فصل دوم: معرفی مواد پوزولانی، مواد جایگزینی و مصالح
2-1- مقدمه  26
2-2- میکروسیلیس و نانوسیلیس (دودهای سیلیسی) 26
2-2-1-  تعریف… 27
2-2-2- خصوصیات شیمیایی میکروسیلیس…. 27
2-2-3- تأثیر میکروسیلیس بر خواص بتن.. 28
2-2-3-1- مقاومت فشاری.. 28
2-2-3-2- دوام بتن.. 30
2-2-3-3- نفوذ آب… 30
2-2-3-4- نفوذ یون کلراید. 31
2-2-3-5- مقاومت در برابر آب دریا و اثرات جزر و مد ………………………………………………………………………………………….31
2-2-3-6- نتیجه­گیری.. 32
2-3- متاکائولین.. 32
2-4- تأثیر مس باره بر بتن خود متراکم.. 34
2-4-1- نتیجه­گیری.. 36
2-5- تاثیر ضایعات لوله های PVC بر بتن خود متراکم.. 36
2-5-1- نتیجه­گیری.. 40
2-6- تاثیر خاکستر بادی بر  بتن خودمتراکم.. 40
2-6-1- نتیجه­گیری.. 42
2-7- تاثیر ضایعات خرده لاستیک بر بتن خود متراکم.. 42
2-7-1- نتیجه­گیری.. 44
2-8- فوق­روان­کننده. 44

عنوان                                                                                                                           صفحه
2-9- مصالح سنگی.. 45
2-9-1- آزمایش دانه‌بندی مصالح سنگی.. 45
2-9-2- مدول نرمی ماسه. 47
2-10- سیمان مصرفی.. 48
2-11- پودر سنگ آهک…. 48
2-12- لیکا 49
2-13- الیاف و کاربرد آن.. 52
2-13-1- مقدمه. 52
2-13-2- ویژگی­های فیزیکی الیاف… 53
2-13-3- شیوه قرار گرفتن و توزیع الیاف در ماتریس…. 54
2-13-4- موارد مصرف محصولات سیمانی تقویت شده با الیاف… 55
2-13-5- ضرورت استفاده از الیاف… 55
2-13-6- انواع الیاف از لحاظ شکل و اندازه قطری آنها 57
2-14- بتن مسلح به الیاف فولادی.. 58
2-14-1- مزایا و خواص بتن الیافی مسلح به الیاف فولادی.. 59
4-14-2- نحوه ساخت الیاف فولادی.. 61
2-14-3- کاربردهای بتن مسلح به الیاف فولادی.. 61
2-14-4- تاریخچه الیاف فولادی و تحقیقات انجام شده در این زمینه. 62
فصل سوم: آزمایش­های بتن تازه و سخت شده
3-1- مقدمه. 67
3-2- آزمایش جریان اسلامپ… 67
3-2-1- وسایل مورد نیاز. 68

عنوان                                                                                                                           صفحه
3-2-2- روش انجام. 68
3-2-3- تفسیر نتایج.. 69
3-3- آزمایش اسلامپ کوچک…. 70
3-4-  آزمایش حلقه J. 70
3-4-1- وسایل مورد نیاز. 71
3-4-2- روش انجام. 71
3-4-3- تفسیر نتایج.. 71
3-5- آزمایش قیف V شکل و زمان 5 دقیقه. 72
3-5-1- وسایل مورد نیاز. 73
3-5-2- روش انجام. 73
3-5-3- تفسیر نتایج.. 73
3-6- آزمایش جعبه L شکل.. 74
3-6-1- وسایل مورد نیاز. 75
3-6-2- روش انجام. 75
3-6-3- تفسیر نتایج.. 75
3-7- آزمایش جعبه U… 77
3-7-1- وسایل مورد نیاز. 77
3-7-2- روش انجام. 77
3-7- تفسیر نتایج.. 78
3-8- اسلامپ T50. 80
3-9- آزمایش جداشدگی ستون.. 80
3-10- آزمایش پایداری الک GTM…. 81
3-11- آزمایش جعبه پرکنندگی (Fill). 81

عنوان                                                                                                                           صفحه
3-12- آزمایش سنگدانه و ملات… 82
3-13- محدوده­های ارائه شده و توصیه شده در EFNARC… 82
3-14- آزمایش­های بتن سخت­شده…………………………………………………………………………………………………………………………..85
3-14-1- مقاومت فشاری بتن.. 86
3-14-1-1- آزمایش نمونه­های مکعبی.. 87
3-14-1-2- شکست نمونه­های فشاری.. 88
3-14-2- مقاومت کششی بتن.. 90
3-14-3- مقاومت خمشی بتن.. 91
3-14-4- آزمایش حرارتی بتن.. 94
3-14-4-1- اثر دمای بالا بر مصالح.. 96
3-14-4-2- اثر دمای بر بتن.. 97
3-14-4-3- تحقیق­های پیشین صورت گرفته. 102
3-14-7- تست یخ­زدگی و آب­شدگی بتن.. 104
فصل چهارم: طرح اختلاط بتن خودمتراکم معمولی و سبک
4-1- مقدمه. 108
4-2- توصیه­های EFNARC  108
4-3- روش طرح اختلاط Void –Bulk Density.. 113
4-4- روشی ساده برای ارائه طرح اختلاط بتن خود متراکم.. 115
4-5- ارائه طرح اختلاط با توجه به نتایج حاصل شده از تحقیقات پایان­نامه. 119
فصل پنجم: ایجاد طرح­های اختلاط و شروع آزمایش­ها
5-1- مقدمه. 123
5-2- طرح­ها و آزمایش­ها 123

عنوان                                                                                                                           صفحه
5-2-1- طرح اختلاط1. 125
5-2-2- طرح اختلاط2. 127
5-2-3- طرح اختلاط 3. 129
5-2-4- طرح اختلاط 4. 130
5-2-5- طرح اختلاط 5. 132
5-2-6- طرح اختلاط 6. 134
5-2-7- طرح اختلاط 7. 136
5-2-8- طرح اختلاط 8. 137
5-2-9- طرح اختلاط 9. 139
5-2-10- طرح اختلاط 10. 140
5-3- بررسی کلی طرح­های اختلاط و انتخاب طرح شاهد. 142
5-4- انتخاب طرح شاهد و ادامه آزمایش­ها 150
5-4-1- افزودن الیاف فولادی به طرح شاهد. 150
5-4-1-1- افزودن الیاف به میزان 5/0% حجمی بتن.. 151
5-4-1-2- افزودن الیاف به میزان 1% حجمی بتن.. 152
5-4-1-3- افزودن الیاف به میزان 5/1% حجمی بتن.. 153
5-4-1-4- تفسیر نتایج اثر الیاف بر خصوصیات بتن تازه. 153
5-4-1-5- تفسیر نتایج اثر الیاف بر خصوصیات مکانیکی بتن.. 160
5-5- آزمایش حرارتی.. 169
5-6- آزمایش یخ­زدگی و آب­شدگی  بتن.. 179
فصل ششم: نتیجه­گیری
6-1- مقدمه. 183

عنوان                                                                                                                           صفحه
6-2- اثر الیاف بر رفتار بتن تازه. 183
6-3- اثر الیاف بر رفتار مکانیکی بتن.. 183
6-4- اثر الیاف بر مقاومت حرارتی بتن.. 185
6-5- اثر الیاف بر یخ­زدگی و آب­شدگی بتن.. 185
پیشنهاد­ها 187
منابع و مآخذ. 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 
 
 
 
 
 
 
 فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                                           صفحه
شکل1-1- پل معلق Akashi-Kaiko  ژاپن.. 5
شکل 1-2-دیواره های مخازن  LNG… 6
شکل 1-3-  برج Landmark یوکوهاما – ژاپن.. 6
شکل 1-4- بازار midsummer در لندن.. 7
شکل 1-5- سر در دانشگاه علم و صنعت… 7
شکل 1-6- تصاویری از روان سنج­های با صفحه­های موازی و استوانه­ای هم­محور. 11
شکل  1-7 وزن مخصوص تقریبی و طبقه­بندی استفاده از بتن­های سبک­دانه. 17
شکل 1-8- سبک­دانه لیکا 19
شکل 1-9- ابعاد سبک­دانه اسکریا 22
شکل 1-10- شکل سبک­دانه اسکریا 23
شکل 1-11- سبک­دانه اسکریا با چگالی پایین.. 23
شکل 1-12- شکل سبک­دانه پومیس…. 24
شکل 1-13- ابعاد سبک­دانه پومیس…. 24
شکل 1-14- انواع سبک­دانه­های مورد استفاده در بتن.. 25
شکل 2-1- درصدهای استفاده از مس­باره و اثر آن بر اسلامپ مرجع.. 35
شکل 2-2- ذرات خرد شده PVC… 37
شکل 2-3- اثر افزودن PVC بر جریان اسلامپ… 38
شکل  2-4- اثر افزودن PVC بر جریان اسلامپ با گذر زمان.. 38
شکل 2-5- اثر افزودن PVC بر زمان جریان اسلامپ T50 با گذر زمان.. 39
شکل 2-6- تصاویر میکروسکوپیک از خاکستر بادی.. 40
شکل 2-7- نتایج مقاومت فشاری با افزایش ددرصد خاکستر بادی مرجع.. 42

عنوان                                                                                                                           صفحه
شکل 2-8- نسبت استفاده از فوق­روان­کننده به ازای افزایش خرده لاستیک…. 43
شکل 2-9- کاهش مقاومت بتن با افزایش درصد خرده لاستیک  43
شکل 2-10- فوق­روان­کننده مصرفی در این تحقیق.. 45
شکل 2-11- منحنی دانه­بندی و محدوده­های مشخص شده دانه­بندی ASTM…. 47
شکل 2-12- لیکای درشت… 49
شکل 2-13- لیکای ریز. 50
شکل 2-14- انسداد بتن توسط لیکای درشت… 50
شکل 2-15- بروز پدیده جداشدگی در بتن ناشی از مصرف لیکای درشت… 51
شکل 2-16- مصالح به­کار رفته در طرح اختلاط.. 52
شکل 2-17- انواع الیاف از لحاظ شکل فیزیکی.. 57
شکل 2–18- الیاف فولادی دوپا 58
شکل3-1- آزمایش جریان اسلامپ… 68
شکل 3-2– آب انداختگی و جداشدگی ذرات بتن.. 69
شکل 3-3- شکل اسلامپ کوچک 70
شکل 3-4- تصاویری از حلقه J. 72
شکل 3– 5- قیف V شکل.. 74
شکل 3–6- ابعاد جعبه L.. 76
شکل 3–7- تصاویری از آزمایش جعبه L.. 76
شکل 3–8- انسداد جعبه L توسط دانه­ها 77
شکل 3–9- ابعاد جعبه U… 79
شکل 3–10- تصاویری از آزمایش جعبه U… 79

یک مطلب دیگر :

 

شکل 3–11- آزمایش جداشدگی بتن.. 80
شکل 3-12- آزمایش پایداری الک…. 81

عنوان                                                                                                                           صفحه
شکل 3– 13- نحوه شکسته شدن صحیح بتن در آزمایش مقاومت فشاری.. 88
شکل 3– 14- نحوه شکسته شدن ناصحیح بتن در آزمایش مقاومت فشاری.. 89
شکل  3-15- شکسته شدن صحیح نمونه فشاری مکعبی در تست مقاومت فشاری.. 89
شکل 3–16- شکست­ نمونه­های مردود مقاومت فشاری.. 89
شکل 3-17- نمونه کششی بتن.. 90
شکل 3–18- آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم.. 91
شکل 3–19- مقاومت خمشی بتن با یک نقطه بارگذاری در وسط تیر. 93
شکل 3–20- مقاومت خمشی بتن با چهار نقطه بارگذاری.. 93
شکل 3–21- مقاومت خمشی بتن با یک و دو نقطه بارگذاری در وسط تیر، استانداردهای مختلف… 94
شکل 3-22- منحنی­های مختلف زمان- دما در استانداردهای مختلف… 95
شکل 3-23- انواع منحنی­های زمان- دما 96
شکل 3-24- هدایت گرمایی بتن با مصالح مختلف… 97
شکل 3-25- مقایسه آنالیز حرارتی بتن با عملکرد بالا و بتن خودمتراکم.. 99
شکل 3-26- مقایسه کاهش وزنی بتن با عملکرد بالا و بتن خودمتراکم طی آنالیز حرارتی.. 100
شکل 3-27- سرعت کاهش آب بتن با عملکرد بالا و خودمتراکم.. 101
شکل  3-28- خطوط سیاه نشان دهنده جداشدن سنگ­دانه­ها 102
شکل 3-29- کرنش حاصله در شوک حرارتی.. 105
شکل 3 -30- ترک­های ایجاد شده در اثر سیکل حرارتی  105
شکل 4-1- تخمین اولیه نسبت آب به مواد پودری.. 110
شکل 4-2- اسلامپ و قیف V به کار رفته برای طرح اختلاط.. 110
شکل 4-3- عوامل تأثیرگذار بر طرح اختلاط.. 112
شکل 4-4- تفاوت عمده بتن معمولی و بتن خودمتراکم.. 112
شکل 4-5- اثر خمیر سیمان بر سنگدانه­ها 113

عنوان                                                                                                                           صفحه
شکل 4-6- تخمین فضای بین سنگ­دانه­ها با نسبت درشت­دانه به کل سنگ­دانه. 114
شکل  4-7-  نمودار اثر نسبت روان­کننده به قوام­دهنده بر جریان اسلامپ… 119
شکل 4-8- اثر نسبت روان­کننده به قوام­دهنده بر اختلاف ارتفاع جعبه U… 120
شکل  4-9- تخمین اولیه مصالح از روی جریان اسلامپ… 120
شکل 4-10- تخمین اولیه مصالح از روی اختلاف ارتفاع جعبه U… 121
شکل 4-11- تخمین اولیه مصالح از روی مقاومت فشاری 28 روزه. 122
شکل 5-1- طرح اختلاط 1………………………………………………………………………………………………………………………. 126
شکل 5-2- نمونه­های طرح اختلاط 1 و بروز جداشدگی……………………………………………………………………………… 127
شکل 5-3- طرح اختلاط 2 و بروز بلوکاژ……………………………………………………………………………………………………. 128
شکل 5-4- طرح اختلاط 2 و بروز جداشدگی…………………………………………………………………………………………….. 128
شکل 5-5- بتن طرح اختلاط 3……………………………………………………………………………………………………………….. 130
شکل 5-6- آزمایش جعبه U و نمونه ساخته شده طرح اختلاط 3……………………………………………………………….. 130
شکل 5-7- آزمایش حلقه J و جعبه L طرح اختلاط 4……………………………………………………………………………….. 131
شکل 5-8- نمونه¬های طرح اختلاط 4…………………………………………………………………………………………………….. 132
شکل 5-9- بتن طرح اختلاط 5 و آزمایش جعبه L……………………………………………………………………………………. 133
شکل 5-10- آزمایش حلقهJ  و نمونه فشاری طرح اختلاط 5………………………………………………………………………. 133
شکل 5-11- آزمایش جعبه L و جریان اسلامپ طرح اختلاط 6………………………………………………………………….. 135
شکل 5-12- نمونه­های فشاری طرح اختلاط 6………………………………………………………………………………………….. 135
شکل 5-13- آزمایش حلقه J  و بتن طرح اختلاط 7………………………………………………………………………………….. 137
شکل 5-14- نمونه فشاری و آزمایش جعبه L طرح اختلاط 7…………………………………………………………………….. 137
شکل 5-15- آزمایش جریان اسلامپ و حلقه J  ………………………………………………………………………………………… 138
شکل 5-16- آزمایش جعبه L و قیف V طرح اختلاط 8…………………………………………………………………………….. 139
شکل 5-17- آزمایش حلقه J و قیف V طرح اختلاط 9………………………………………………………………………………. 140

عنوان                                                                                                                           صفحه
شکل 5-18- نمونه فشاری و جریان اسلامپ طرح اختلاط 9. 140
شکل 5-19- آزمایش حلقه J و جریان اسلامپ طرح اختلاط 10. 141
شکل 5-20- آزمایش جعبه L و قیف V طرح اختلاط 10. 142
شکل 5-21- نتایج آزمایش جریان اسلامپ… 143
شکل 5-22- زمان تخلیه بتن از قیف V.. 144
شکل 5-23- اختلاف ارتفاع آزمایش حلقه J. 144
شکل 5-24- اختلاف ارتفاع آزمایش جعبه U.. 145
شکل 5-25- نتایج آزمایش جریان اسلامپ… 146
شکل 5-26- روند تغییرات اختلاف ارتفاع حلقه J در برابر قطر اسلامپ… 147
شکل 5-27- روند تغییرات اختلاف ارتفاع جعبه U در برابر نسبت آب به پودر. 147
شکل 5-28- روند تغییرات اختلاف ارتفاع جعبه U در برابر جریان اسلامپ  148
شکل 5-29- مقاومت­های مکانیکی طرح­ها 149
شکل 5-30- روند افزایش مقاومت فشاری 7 روزه به 28 روزه. 149
شکل 5-31- بتن 5/0% الیاف… 152
شکل 5-32- تأثیر الیاف بر زمان T50 بتن.. 154
شکل5 -33- تأثیر افزایش درصد الیاف بر قطر جریان اسلامپ… 154
شکل 5-34- تأتیر الیاف بر اختلاف ارتفاع در آزمایش حلقه J. 155
شکل5–35- اثر افزایش الیاف بر زمان تخلیه آزمایش قیف V.. 155
شکل 5-36- بتن حاوی 5/0% حجمی الیاف فولادی.. 156
شکل 5-37- آزمایش جعبهU بتن 5/0% الیافی.. 157
شکل 5-38- آزمایش حلقهJ برای بتن 1% الیافی.. 157
شکل 5-39- بروز پدیده انسداد برای بتن 1% الیافی.. 158
شکل 5-40- بتن حاوی 5/1% الیاف فولادی.. 158

عنوان                                                                                                                           صفحه
شکل 5-41- انسداد بتن دارای 5/1% الیاف… 159
شکل 5-42- الیاف فولادی مصرفی در طرح­ها 159

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-08-13] [ 04:12:00 ب.ظ ]
1-9- جامعه آماری – نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-9-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-9-2- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: چهارچوب نظری: تحلیل گفتمان……………………………………………………………………………………..15

2-1- تبارشناسی گفتمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2- فوکو و گفتمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-1- تاریخ جنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-2- پیدایش کلینیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-3- نظم اشیاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-4- دیرینه شناسی دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-5- نظم گفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-6- مراقبت و تنبیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-2-7- تاریخ جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3- فوکو: تبار شناسی جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4- جنس و جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-4-1- عامل فرودستی زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-2- اورتنر: طبیعت – فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-3- روزالدو: عمومی – خصوصی………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-4-4- ادهولم: تولید – بازتولید……………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-4-5- ارتباط سه دو انگاری (اورتنر، روزالدو، ادهولم)…………………………………………………………………………………………………43

2-5- گفتمان جنسیت گرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-6- نشانه‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-6-1- نشانه‌شناسی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-6-2- رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری ……………………………………………………………………………………………..56

فصل سوم:  جنسیت به‌مثابه گفتمان……………………………………………………………………………………………65

3-1- حکومت صفویان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-1-1- مؤلفه های گفتمان عصر صفوی‌‌……………………………………………………………………………………………………………………69

3-2- تبار شناسی رفتار جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

3-2-1- مردان، امردان و زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-2- جایگاه معشوق در ادبیات……………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3- گفتمان جنسیت در دوره صفویه………………………………………………………………………………………………………………………………81

3-3-1- دو جنس گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

3-4- دوران قاجار از 1796 م تا 1852 م (1175 تا 1231 ه.ش)……………………………………………………………………………………89

3-5- گفتمان جنسیت در دوره قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………..91

 

3-6- مدرنیته در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل چهارم: تأثیر گفتمان جنسیت بر معیارهای زیبایی شناسانه عصر قاجار………………………………..119

4-1- نقاشی در دوره قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

4-2- زیبایی امری تاریخی و قیاس ناپذیر………………………………………………………………………………………………………………….124

4-3- زن یا مرد، ابژه‌های لذت……………………………………………………………………………………………………………………………………131

 فصل پنجم:  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………157

 فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………………..164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

فهرست تصاویر:

عنوان                                                                                                                            صفحه

شکل 4-1: هنرمند نامعلوم، بخشی از تابلوی رامشگر، رنگ‌روغن روی بوم، 143×87 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق.(مأخذ: علیمحمدی،1392: 179)…………………………………………………………………………………………………………………………..125

شکل 4-2: هنرمند نامعلوم، بخشی از تابلوی رامشگر، رنگ‌روغن روی بوم، 145×87 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق.(مأخذ: علیمحمدی،1392: 163)…………………………………………………………………………………………………………………………..125

شکل 4-3: هنرمند نامعلوم، رنگ‌روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق. (مأخذ: علیمحمدی،1392: 178)……….125

شکل 4-4: هنرمند نامعلوم، رنگ‌روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق. (مأخذ: علیمحمدی،1392: 176)………..125

شکل 4-5: محمدحسن، زن با گلابدان، رنگ و روغن روی بوم،106.71 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه. ق، (مأخذ: Japaridze,2004:16)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

شکل 4-6: محمدحسن، زن با آینه، رنگ و روغن روی بوم،107.76 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه. ق، (مأخذ: Japaridze,2004:12)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

شکل 4-7: رضا عباسی، آبتنی کردن شیرین، اواخر قرن 11، اصفهان، خمسه نظامی (مأخذ: canby,1996:124) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

شکل 4-8 :رضا عباسی، جوان خیال‌باف، قرن 11، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:63)…………………………………………….130

شکل 4-9: رضا عباسی، گردش با نجیب‌زاده، قرن 11، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:97)……………………………………..130

شکل 4-10: رضا عباسی، جوان با برهنه، قرن 11، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:71)……………………………………………130

شکل 4-11: رضا عباسی، قرن 11، عشاق، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:167)………………………………………………………130

شکل 4-12: منسوب به محمدصادق، عشاق در بغل هم، رنگ و روغن روی بوم، 149.8×96.5 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: diba,1998:156)………………………………………………………………………………………………………………………133

شکل 4-13: هنرمند نامعلوم، خواهرها، رنگ و روغن روی بوم، 117×72 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Japaridze,2004:27)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..133

شکل 4-14: هنرمند نامعلوم، جوانی در حال آغوش گرفتن معشوق، رنگ و روغن روی بوم، 151×83 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،50:1351)…………………..135

شکل 4-15: محتملا محمدصادق، دو دلداده دست در گردن در حال نوشیدن شراب، رنگ و روغن روی بوم،56×79 سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم 16:1351)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..135

شکل 4-16: محمدحسن، شیخ صنعان از دست دختر ترسا شراب می‌نوشد، رنگ و روغن روی بوم، 106×81 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،36:1351)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137

شکل 4-17: محتملا محمدصادق، دو دلداده با مینای شراب، رنگ و روغن روی بوم،61×78 سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،17:1351)…………………..138

شکل 4-18: هنرمند نامعلوم، دو دلداده در چشم‌انداز، رنگ و روغن روی بوم،62×92 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،57:1351)………………………………………….139

شکل 4-19: هنرمند نامعلوم، ایاز و عذرا، رنگ و روغن روی بوم،97×65 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،58:1351)…………………………………………………………….139

شکل 4-20: هنرمند نامعلوم، زوج عاشق، رنگ و روغن روی بوم، 79×72 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:Najmabadi,2005:12)…………………………………………………………………………………………………………………………………..140

شکل 4-21: هنرمند نامعلوم، پرتره از عباس میرزا، رنگ و روغن روی بوم، 79×72 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:japaridze,2004:35)………………………………………………………………………………………………………………………………………140

شکل 4-22: هنرمند نامعلوم، نوازنده، رنگ و روغن روی بوم،85.5.71 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:japaridze,2004:35)………………………………………………………………………………………………………………………………………140

شکل 4-23: هنرمند نامعلوم، عشاق با خدمتکار، رنگ و روغن روی بوم، 142.5.85 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:45)…………………………………………………………………………………………………………………………………….141

شکل 4-24: هنرمند نامعلوم، عشاق با خدمتکار، رنگ و روغن روی بوم، 150.90 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:49)…………………………………………………………………………………………………………………………………….141

شکل 4-25:  هنرمند نامعلوم، رنگ و روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق………………………………………………………141

شکل 4-26: هنرمند نامعلوم، مرد جوان با باز، رنگ و روغن روی بوم، 158×80 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:33)…………………………………………………………………………………………………………………………………….142

شکل 4-27: محمدصادق، دو دلداده در حال نوشیدن شراب، رنگ و روغن روی بوم،87×100 سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،15:1351)…………………..144

شکل 4-28: هنرمند نامعلوم، دو دلداده دست در گردن، رنگ و روغن روی بوم، 73×46 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،28:1351)…………………………………………………144

شکل 4-29: میرزا بابا، زن مست، رنگ و روغن روی بوم،146×94 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ:diba,1998:158)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..145

شکل 4-30: هنرمند نامعلوم، رقاصه با زنگ، رنگ و روغن روی بوم،127×79 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،47:1351)…………………………………………………………….145

شکل 4-31: میرزا بابا، دو دختر حرم، رنگ و روغن روی بوم، 106×164.2 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: diba,1998:206)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………146

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:11:00 ب.ظ ]
 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

 

فصل اول:کلیات

مقدمه. 8

1-1 شرح و بیان مسئله پژوهشی.. 2

1-2- کلید واژه ها 4

1-2-1-  جهانی شدن (Globalization ) 4

1-2-2- دولت- ملت (Nation-State) 4

1-2-3- امت ( The Ummah) 4

1-2-4- امت سازی (Ummah-Building) 5

1-2-5- فراملی (Transnational) 5

1-3 -پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- اهمیت وارزش تحقیق.. 8

1-6- کاربرد نتایج تحقیق.. 9

1-7-  فرضیه های تحقیق.. 9

1-8-روش تحقیق.. 9

1-9- ابزار تجزیه و تحلیل.. 9

1-10- سازماندهی تحقیق.. 10

 

فصل دوم: چهارچوب نظری ؛ منطق درونی اسپریگنز وجهانی شدن

مقدمه. 11

2-1- نظریه سیاسی توماس اسپریگنز. 12

2-2- مرحله اول: مشاهده بی نظمی.. 16

2-3- مرحله دوم: تشخیص درد. 17

2-4- نظم وخیال؛ بازسازی جامعه. 19

2-5- مرحله چهارم : ارائه راه حل.. 20

2-6- تعریف مفهوم جهانی شدن.. 21

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

2-7- جهانی شدن یا جهانی سازی ( پروسه یا پروژه ) 23

2-7-1- جهانی شدن به مثابه پروسه. 23

2-7-2-  جهانی شدن به مثابه پروژه. 25

2-7-3-پدیده جهانی شدن؛ پروسه و پروژه به طور توأمان.. 25

2-8- خاستگاه تاریخی جهانی شدن.. 26

2-8-1-  مرحله جنینی.. 28

2-8-2- مرحله بالندگی.. 28

2-8-3- مرحله پیشروی.. 28

2-8-4-  مرحله نزاع سلطه. 29

2-8- 5- مرحله تردید و بلاتکلیفی.. 29

2-9- آرا و اندیشه های سه نسل نظریه پردازان جهانی شدن.. 30

2-9-1- نسل اول.. 31

2-9-2- نسل دوم. 31

2-9-2-1-  نظریه های اجتماعی.. 32

2-9-2-2- نظریه های اقتصادی.. 32

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-9-2-3- نظریه های سیاسی.. 32

2-9-2-4- نظریه های فرهنگی جهانی شدن.. 32

2-9-3-  نسل سوم. 33

2-10- جهانی شدن و همبستگی های دینی.. 33

2-11 نتیجهگیری.. 35

 

فصل سوم:نظام دولت – ملت ؛ دولت مدرن در بستر زمان

مقدمه. 36

3-1- دولت چیست؟. 37

3-2- زمینه های فکری دولت مدرن.. 40

3-2-1- حاکمیت… 40

3-2-2- ایدئولوژی دولت ساز : ناسیونالیسم.. 43

3-3- سیر تاریخی دولت مدرن یا نظام دولت- ملت… 47

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

3-3-1- ظهور دولت – شهر. 49

3-3-2- امپراتوری رم. 49

3-3-3- دوره فئودالی.. 50

3-3-4- ملوک الطوایفی.. 51

3-4- طبقه بندی دولت های مدرن.. 53

3-4-1- دولت مطلقه. 53

3-4-2- دولت مشروطه. 56

3-4-3- دولت لیبرال.. 56

3-4-4- دولت رفاهی.. 56

3-4-5- دولت نولیبرال.. 57

3-5- نتیجه گیری.. 57

 

فصل چهارم:امت سازی

مقدمه. 58

4-1- بررسی نظریه امت… 59

4-1-1- تعریف امت… 59

4-2- جایگاه امت در قرآن کریم.. 61

4-2-1-  امت به معنای مدت وزمانی معین.. 62

4-2-2- امت به معنای پیشوا ، رهبر ، الگو و نمونه. 62

4-2-3- امت به معنای راه ،روش ،دین وآیین.. 62

4-2-4- امت به معنای گروهی از جانداران ( اعم از انسان وحیوان ) 62

4-2-5- امت به معنای گروهی از انسان ها 63

4-3- نظرات سید قطب درباره “امت وسط”. 64

4-3-1- امت وسط در حوزه تصور و اعتقاد. 64

4-3-2- امت وسط در حوزه شعور وتفکر. 64

4-3-3- امت وسط درتنظیم وتنسیق زندگی.. 65

4-3-4- امت وسط در ارتباطات… 65

4-3-5- امت وسط در مکان.. 65

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

4-3-6- امت وسط در زمان.. 65

4-4- نظر علامه طباطبایی درباره امت وسط… 65

4-5- مبانی تفکر امت… 66

4-5-1- اصل توحید. 66

یک مطلب دیگر :

 

4-5-2- جامعیت دین.. 66

4-5-3-  جهانشمول بودن دین.. 66

4-5-4- جاودانگی دین.. 68

4-5-5- مکانسیم تحقق امت اسلامی.. 68

4-6- امت سازی در بستر اتحاد اسلامی.. 68

4-7- سید جمال الدین اسد آبادی و اتحاد اسلامی.. 71

4-7-1- اتحاد دول اسلامی ، اتحاد ملل اسلامی در اندیشه سید جمال.. 75

4-8- خاستگاه امت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 76

4-9- نتیجه گیری.. 78

 

فصل پنجم:تقابل جهانی شدن با نظام دولت- ملت؛تعامل جهانی شدن با امتسازی… 80

مقدمه. 80

5-1- تأثیرات جهانی شدن در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.. 81

5-1-1- جهانی شدن درعرصه اقتصاد. 81

5-1-2- جهانی شدن در عرصه سیاست… 84

5-1-3 جهانی شدن در عرصه فرهنگ…. 89

5-2- مرحله اول _ مشاهده بحران.. 93

5-2-1-  نفوذ  نظام دولت- ملت در جهان اسلام. 93

5-2-2- عنصر ناسیونالیسم.. 94

5-2-3- عنصر حاکمیت… 95

5-3-مرحله دوم- تشخیص درد. 96

5-4- مرحله سوم – نظم و خیال ( بازسازی جامعه ) 101

5-4-1- توصیف ویژگیهای دولت در عصر پیامبر به عنوان نمونه آرمانی.. 101

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

5-5- مرحله چهارم- ارائه راه حل: تقابل جهانی شدن با نظام دولت-ملت ؛ تعامل جهانی شدن با امتسازی.. 103

5-5-1- فرصت سازی جهانی شدن در دوسطح  «ملتها» و «دولتها». 111

5-5-1-1- فرصتسازی جهانی شدن در سطح ملتها 111

5-5-1-2- فرصتسازی جهانی شدن در سطح دولتها 112

5-6- نتیجه‌گیری.. 113

نتیجه گیری.. 114

منابع ومآخذ.. 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

جدول شماره1-1: جهانی شدن.. 30

جدول4-1: ساخت اجتماعی سید جمال الدین اسدآبادی.. 73

جدول 4-2 : عوامل مخرب وحدت ساختی.. 74

جدول 4-3: دکترین اصلاح سید جمال الدین ا سد آبادی.. 74

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

 

شکل 1- 1: نمودار تشخیص علل بی نظمی سیاسی.. 18

شکل 5-1: نمودار جهانی شدن به عنوان کاتالیزور. 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:10:00 ب.ظ ]
معماری ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول (روش تحقیق) 1

1-1-  مقدمه. 2

1-2-  ادبیات و مبانی نظری تحقیق: 3

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

1-3-  طرح مسأله پژوهش: 6

1-4-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-5-  سوابق و پیشینه پژوهش… 9

1-6-  روش تحقیق.. 15

1-7-  چرایی انتخاب سایت… 19

فصل دوم (پیشینه تحقیق و چارچوب نظری) 20

2-1-  مقدمه. 21

نطق‏ 22

2-2-  هویت… 24

2-2-1-هویت در علوم اسلامی                                                                                                                                                                  25

2-2-2-بررسی آرا و نظرات متفکرین معاصر                                                                                                                                              28

2-2-3-رابطه هویت و تقلید                                                                                                                                                                      30

4-2-2رابطه هویت و بدعت                                                                                                     32

2-2-5-هویت در نظریات معمارى و شهرسازى                                                                                                                                    33

2-2-6-گفتمان هویت با زمینه فرهنگى:                                                                                                                                                      35

2-2-7-بحران هویت در معماری امروز                    38

2-2-8-ترمینولوژی بحران هویت            40

2-3-  سنت… 40

2-3-1-تعاریف                                                                                                            42

2-3-2-سنت گرایان                                                                                          44

یک مطلب دیگر :

 

2-3-3-جایگاه جریان سنت گرا در میان سایر جریان‎های کلامی                                                                                        54

2-3-4-وحدت متعالی ادیان                                                         56

2-3-5-تمایز میان عقلِ عقل و عقل جزیی       58

-6-3-2کثرت گرایی دینی         59

-7-3-2ابعاد سنت اصیل        60

-8-3-2تعارض میان سنت و مدرنیته       64

2-3-9-نتیجه     68

2-4-  جستاری در مدرنیته و پست مدرنیته. 72

پست مدرنیزاسیون. 78

2-5-  تقابل و تجادل مدرنیته و پست مدرنیته در اندیشه های شرقی و غربی.. 79

-6-2   معماری ایران در تب و تاب مدرنیته و پست مدرنیته. 85

فصل سوم (روش تحقیق) 93

مقدمه. 94

3-1-  مقدمه ای بر باز بن افکنی.. 94

3-2-  اهمیت طرح مسئله. 101

3-3-  3 –  مکان یا نامکان.. 102

3-3-1-انسان و جهان دو جزء لاینفک               103

3-3-2-زیست جهان      104

3-3-3-مکان      104

3-3-4-پیکره و سیما (چشم انداز به عنوان نماد هویت)                                                                                                                106

3-3-5-نظم فضایی         107

3-3-6-رویداد      108

3-3-7-هویت فردی         108

3-3-8-خاطره    109

3-3-9-جهت گیری         109

3-3-10-یگانه پنداری         109

3-3-11-نا مکانی         110

3-4-  اکنونیت… 133

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل نتایج) 139

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

معماری دیپلماتیک… 139

فصل پنجم. 161

طراحی.. 161

طرح و نقشه ها 162

 

 

 

فهرست تصاویر

شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         16

شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       16

شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         17

شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        17

شکل چنج -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                           18

شکل شش -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                          18

عبدالواحدد الوکیل ،برنده ی جایزه ی آقاخان                                                                                                                                                                           70

سفارت قطر تهران ،شرکت مشاور باوند ،حسین شیخ زین الدین                                                                                                                                                 152

سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                              153

سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                                                  153

تحلیل سایت                                                                                                                                                                                                                             159

پرسپکتیو پرنده                                                                                                                                                                                                                          161

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:09:00 ب.ظ ]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:08:00 ب.ظ ]