با عنوان : پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه و مقاله

 

واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI)

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

یک مطلب دیگر :

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
پدیده ناپایداری ولتاژ از دهههای آغازین قرن بیستم و با رشد صنعت برق مورد توجه محققان، علاقهمند در این زمینه قرار گرفت و در طول دهههای گذشته روشهایی برای تشخیص این پدیده و جلوگیری از آن ارائه شده است. از طرف دیگر در شبكه های امروزی به دلیل رشد كم سیستمهای قدرت در برابر افزایش مصرف و از طرفی حركت به سمت سیستمهای تجدید ساختار یافته، سبب افزایش فشار بر سیستمهای قدرت شده است بنابراین یكی از مهمترین دغدغه های صنعت برق بحث پایداری ولتاژ میباشد. این نكته باعث شده تا بار دیگر نظر محققان به این مسئله جلب شود. و باعث ارائه روشهای تازهای برای تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ گردیده است كه پیچیدگی و محاسبات زیاد روشهای گذشته را نداشته و كاركرد قابل قبولی در نتیجههای بدست آمده ا ز آنها دیده میشود. بنابراین در این پایاننامه به كمك تعدادی از این روشها به بررسی تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردی كاركرد آنها بهبود داده خواهد شد.
روشهای بررسی شده در این پایاننامه به دو دسته شاخصهای شین و شاخص های خط تقسیم شده و در یك شبكه استاندارد پیادهسازی خواهند شد. از آنجا كه پدیده ناپایداری ولتاژ بطور عمده مربوط به ناحیههای بار بوده و به مشخصه بار بستگی دارد خواهیم دید كه شاخصهای شین نسبت به شاخصهای خط دارای كاركرد بهتری هستند و پاسخ بدست آمده از آنها از دقت بیشتری برخوردار است. از بین شاخصهای شین شاخص VSLBI و ZL/Zs دارای كاركرد بهتری هستند و در هردو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ به خوبی جواب خواهند داد. هرچند این شاخص ها در بارهای وابسته به ولتاژ به درستی كار نخواهند كرد اما پس از بهبود آنها توسط روشهای پیشنهادی به پاسخهای خوبی خواهند رسید. البته دیگر شاخصهای شین بررسی شده نیز تا حدودی درست جواب خواهند داد. اما در برخی حالتها ایرادهایی دیده میشود كه باعث شده كاركرد كلی آنها همچون دو شاخص پیشین نباشد.
از بین شاخصهای خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ جوابهای بهتری نسبت به دیگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهای FVSI و Lmn هم دقت خوبی دارند اما در مقایسه با LQP با مقداری خطا پاسخ خواهند داد.
مقدمه:
پایداری سیستم قدرت از دهه های آغازین قرن گذشته به عنوان یك مسئله مهم در امنیت بهره برداری از سیستمهای قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از خاموشی های سراسری كه در شبكه های قدرت مختلف دنیا رخ داده است، به دلیل ناپایداری سیستم قدرت بوده و توجه بسیاری از صنایع و شركت های برق را ب ه این مساله معطوف نم وده است . گسترش سیستم های قدرت به دنبال افزایش خطوط ارتباطی و ایجاد شبكه های به هم پیوسته، استفاده از تكنولوژی های جدید در كنترل و حفاظت شبكه و افزایش میزان تقاضا و به دنبال آن بهره برداری از سیستم با حاشیه پایداری كم، به خصوص در سیستم های تجدید ساختار یافته، انواع مختلف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...